Polifoniczne cykle dwuczęściowe

Budowa
  1. część (wstęp) – jest wirtuozowska, o charakterze improwizacji. Przeważa melodyka figuracyjna. Ma swobodną budowę.
  2. część (fuga) – najważniejszy jest temat, który początkowo ukazany jest solo w jednym z głosów.
    Następnie temat przechodzi z głosu do głosu.
    Towarzyszy mu kontrapunkt.
    Na fugę składają się przeprowadzenia i łączniki (wewnętrzne – w ramach przeprowadzenia oraz zewnętrznie – pomiędzy przeprowadzeniami.

Przykład: J. S. Bach – Preludium i fuga d-moll z das Wohltemperierte Klavier tom I:

Forma sonatowa (allegro sonatowe)

Poniższy artykuł poświęcony jest formie sonatowej stanowiącej jedną z szczególnych i najbardziej rozpoznawalnych form epoki klasycyzmu w muzyce.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że potoczna nazwa allegro sonatowe odnosi się do pierwszej części pewnego gatunku muzycznego – sonaty, która zwykle miała budowę formy sonatowej i charakteryzowała się szybkim tempem. Należałoby także rozróżnić te oba pojęcia. Allegro sonatowe jest formą sonatową ale forma sonatowa nie zawsze jest allegrem sonatowym. Zupełnie jak każdy kwadrat jest rombem, lecz nie każdy romb jest kwadratem. Czytaj dalej

Faktura muzyczna

Każdy utwór musi mieć pewien ogólny zamysł, schemat by mógł istnieć. Faktura, która opisuje współdziałanie melodii i harmonii dostarcza nam również informacje o rodzaju użytych środków muzycznych.

Faktura – opisuje współdziałanie melodii i harmonii, a także rodzaj użytych środków w obsadzie wykonawczej czy brzmieniu utworu muzycznego.

Na owej fakturze w poniższym artykule się skupimy. Czytaj dalej

Formy muzyczne – wstęp do zagadnienia. Odcinki muzyczne.

W muzyce spotykamy się z pojęciem formy muzyczne jak i gatunki muzyczne. Są one często mylone, w poniższym artykule przybliżę trochę to czym jest forma.

Forma muzyczna – jest to schemat budowy określonego utworu muzycznego.

Czytaj dalej