Formy muzyczne – wstęp do zagadnienia. Odcinki muzyczne.

W muzyce spotykamy się z pojęciem formy muzyczne jak i gatunki muzyczne. Są one często mylone, w poniższym artykule przybliżę trochę to czym jest forma.

Forma muzyczna – jest to schemat budowy określonego utworu muzycznego.


Podział form muzycznych

Na początku powinniśmy dokonać rozdziału form ze względu na ich budowę.

 1. Ewolucyjna – np. Johann Sebastian Bach – Preludium C-dur z I tomu das Wohltemperierte Klavier.  – cechy szczególne:
  1. utwór oparty jest na motywie lub motywach, które ciągle się rozwijają
  2. brak wyraźnych podziałów (cezur)
  3. forma daje wrażenie jej ciągłości
 2. Okresowa – np. Ludwig van Beethoven – Sonata c-moll op.5 no.1 cz. I – cechy szczególne:
  1. obecność cezur (wyraźnych podziałów), kadencji
  2. budowa jest regularna
  3. wyraźny podział na poszczególne odcinki muzyczne:
Okres
Zdanie
(poprzednik)
Zdanie
(następnik)
Fraza
Fraza
Fraza
Fraza
Motyw
Motyw
Motyw
Motyw
Motyw
Motyw
Motyw
Motyw

Żeby to łatwiej to zrozumieć spójrzmy na adnotacje na fragmencie Ody do Radości Ludwiga van Beethovena:


Budowa dwu- i trzyczęściowa

Formy mogą być dwu- trzyczęściowe i nawet więcej.

Wyróżniamy:

 • prosta – utwór składa się z pojedynczych okresów muzycznych, które oznaczamy zwyczajowo małymi literami alfabetu począwszy od litery „a” np. ab, aba etc.
 • złożona – utwór dzieli się wewnętrznie na kilka części, a każda z nich zawiera w sobie kilka okresów muzycznych. Do określenia części używamy zwyczajowo dużych liter alfabetu począwszy od A, np. AB, ABA etc.

W zależności od ilości okresów w budowie prostej lub części w budowie złożonej możemy mówić o budowie dwu- lub trzyczęściowej.

1 Reply to “Formy muzyczne – wstęp do zagadnienia. Odcinki muzyczne.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *