Forma sonatowa (allegro sonatowe)

Poniższy artykuł poświęcony jest formie sonatowej stanowiącej jedną z szczególnych i najbardziej rozpoznawalnych form epoki klasycyzmu w muzyce. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że potoczna nazwa allegro sonatowe odnosi się do pierwszej części pewnego gatunku muzycznego – sonaty, która zwykle miała budowę formy sonatowej i charakteryzowała się szybkim tempem. Należałoby także rozróżnić te oba pojęcia. Allegro sonatowe jest…

Faktura muzyczna

Każdy utwór musi mieć pewien ogólny zamysł, schemat by mógł istnieć. Faktura, która opisuje współdziałanie melodii i harmonii dostarcza nam również informacje o rodzaju użytych środków muzycznych. Faktura – opisuje współdziałanie melodii i harmonii, a także rodzaj użytych środków w obsadzie wykonawczej czy brzmieniu utworu muzycznego. Na owej fakturze w poniższym artykule się skupimy.

Elementy dzieła muzycznego

Elementy dzieła muzycznego – są to elementy porządkujące materiał dźwiękowy będący tworzywem dzieła muzycznego. W poniższym artykule przybliżymy sobie wszystkie elementy dzieła muzycznego.